KALİTE

1

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

PENTA ELEKTRONİK olarak uzun dönemde yaşama kabiliyetimizi borçlu olduğumuz çevreyi korumamızı öncelikli aktivitelerimizden biri olarak görmekteyiz.

Görevimiz; çalışmalarımız sırasında çevre etkilerini minimize etmek ve çevre kirlenmesini önlemek için aşağıdaki tedbirleri almak

Kullanılan tüm kaynakların (su, elektrik, hava, yağ, vb.) tüketimini minimum seviyelere indirmek.

Tüm çevre yasa, yönetmelik ve standartlarına uymak, diğer taraftan yetkililer, müşterilerimiz, üreticilerimiz ve sektördeki diğer firmalar ile çevre standartlarının geliştirilmesi için işbirliği yapmak.

Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve atık oluşumunu azaltmak ve önlenemez atıkların çevreye zarar vermeden yetkilendirilmiş firmalar tarafından bertaraf edilmesini sağlamak.

Çevre amaç ve hedeflerini sağlamamız için mümkün olduğunca yeni teknolojiler kullanmak.

Tüm çalışanların, oluşan çevre etkileri ve çevre politikası konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak.

PENTA ELEKTRONİK çevre yönetim sistemini sürekli gelişme teknikleri kullanılarak geliştirmek ve çevre performansını gözden geçirmek suretiyle izlemek.

İş plan, karar ve yan sanayicilerimizin seçiminde çevre etkilerini de göz önünde tutmak.

Tüm PENTA ELEKTRONİK çalışanlarının çevre hedefi şahsen ve bağlı bulundukları müdürlük olarak çevre performansımızı sürekli geliştirmek, hedeflere yöneltmek, yıllık olarak raporlamak ve çevre politikamızı basılı doküman olarak yayınlamak suretiyle ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgisine sunmaktır.

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı :

Coğrafi Kapsam: Bulunduğumuz bölgede herhangi bir su havzası veya akarsu yoktur. Konumumuzun çevresinde komşu kuruluşlar olarak mobilya üretim tesisi, kimyasal üretim tesisi, plastik üretim tesisi, kauçuk üretim tesisi gibi tesisler yer almaktadır. Emisyonumuz bulunmayıp, atık su sadece evsel kullanımdan oluşmaktadır. Atık sularımız OSB’nin ortak sistemine tahliye edilip, OSB tarafından deşarj noktalarından düzenli numune alınıp ölçüm yapılmaktadır.

2022 Çevre Yönetim Sistemi Performansı

2022 yılında Çevre Yönetim sistemimiz enerji ve doğal kaynakların tüketimi, atık üretimi ve üretim kaynaklarının verimli kullanımıyla ilgili hedeflerin tamamını yıl genelinde sağlamış ve çalışanlarına gerekli eğitimleri vererek sürekli gelişim amacına devam etmiştir.

2022 yılında herhangi bir çevre kazası veya yasal uyumsuzluk meydana gelmemiştir.