HAKKIMIZDA

1

Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz

Firma Misyonu, PENTA ELEKTRONİK’in her konuda ve süreçte sürekli gelişimini hedefler. PENTA ELEKTRONİK ülke çapındaki iş aktivitelerinde sorumlu, bağımsız, odaklanmış, yarın bugünkünden daha fazla kapital üretecek şekilde, müşteri beklentilerinin üstüne çıkacak; gayret ve kaynaklarına konsantre olmuş, kalite, servis ve değerlerini sürekli geliştiren ve globalleşmeye çalışan yenilikçi ve çevreci bir şirket hedefler. PENTA ELEKTRONİK çalışanlarına, kendilerini maksimum potansiyele çıkararak katkıda bulunacakları güvenli bir iç ve dış rekabet ortamı sağlar.

Vizyonumuz

PENTA ELEKTRONİK’in vizyonunu belirleyen ana ilkeler:

Bağımsızlık

Firmanın kendi finansman karakterini ve sürekliliğini sağlar.

Odaklılık

PENTA ELEKTRONİK mevcut ve yeni ürünlerin tasarımını, gelişimini, üretimini ve satışını kendi üretim sınırları içinde kalacak şekilde yapar.

Global Büyüme

Müşteri ve marketlerin gelişerek küreselleşmesi, ele geçen fırsatları kullanmak için ürün ve hizmetlere, proseslere ve organizasyona, doğru bir uluslararası büyüme stratejisi uygulamamızı gerektirir.

Yenilikçilik

Çalışmalarımızdaki yeni buluşlar, ürün gelişimi ve pazarlama geleceğimizi ve büyüme potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

Kalite

Müşteri memnuniyetini, sadakatini ve güvenini, müşterinin ihtiyaçlarını, tam zamanında, istikrarlı ve doğru bir biçimde karşılayarak kazanırız.

Sürekli Gelişim

PENTA ELEKTRONİK bütün süreçlerini yarın bugünkünden daha fazla katma değer sağlayacak şekilde oluşturmuştur.

Çevreye Duyarlılık

Proseslerimizin ve ürünlerimizin çevreye etkisini minimize etmek ve bu konuda yan sanayilerimizi de teşvik etmek görevimizdir.