HAKKIMIZDA

1

Sürdürülebilirlik Politikamız

Sürdürülebilirlik Politikamız

 

Biz PENTA ELEKTRONİK olarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma modelini yaratmayı ve yaşatmayı hedeflemekteyiz.

Bu, bizim tüm faaliyetlerimizi ve organizasyonumuzun yönetimini herkesin, dünyanın doğal zenginliklerini koruyarak ve arttırarak, kendi potansiyeline ulaşması ve hayat kalitesini arttırmasına yardımcı olacak şekilde düzenlememiz anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilir gelişmenin ancak çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde sağlanabileceğinin bilincindeyiz. Her faaliyetimizde çevreye duyarlı hareket ederek, kısıtlı kaynakların verimli ve bilinçli kullanımı sonucu ülke ekonomisine de katkıda bulunulabileceğine, aynı zamanda çevreye duyarlı bir yaklaşımla hareket etmenin sonucunda sağlıklı ve bilinçli toplumların oluşacağına inanıyoruz.

Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik bilincinin tedarik zincirimiz boyunca da yayılması için, üretimlerimizde çevreye zararlı, yasaklı maddelerin kullanılmadığı (RoHs , Reach vb.), çatışmaya hizmet eden bölgelerden tedarik edilen minerallerin yer almadığı (conflict-free materials) malzemeleri tedarik eden tedarikçiler ile çalışıyoruz. Ayrıca firmamızda kesinlikle çocuk işçi çalıştırılmadığı gibi, çocuk işçilerin çalıştırılmadığı tedarikçilerden tedarik ettiğimiz ürünleri kullanıyoruz.

Sürdürülebilirlik bilincini iş süreçlerimizin içine entegre etmeye ve geliştirmeye kararlıyız. Amacımız, sürdürülebilirliğe ulaşmak için etkili olabileceğimiz her alanda etkin bir rol üstlenmektir. Sürdürülebilirlik performansımızın ölçümlenmesinde şeffaf olmaya kararlıyız.

Sürdürülebilirlik Raporunu İndirmek İçin Tıklayınız.